Dekking caravanverzekering

-Brand

Jouw caravan is verzekerd voor plotselinge en onvoorziene beschadiging van de caravan door blikseminslag, brand, ontploffing en zelfontbranding.

-Diefstal / Inbraak

Je bent verzekerd voor diefstal, verduistering en vermissing van de caravan, joyriding met jouw caravan en braakschade aan de caravan.

Bij stalling in een afgesloten/bewaakte ruimte (in binnen- en buitenland) hoeft een caravan niet voorzien te zijn van een disselslot. Bij afgekoppelde plaatsing van de toercaravan langs de openbare weg of op een camping moet de caravan voorzien zijn van een SCM-goed gekeurd disselslot en/of wielklem.

-Verkeersschade

Verzekerd is schade aan de caravan en de aan- en bijbouw door de volgende schadeoorzaken:  botsen, slippen, omslaan, van de weg of te water raken ook al is de schadegebeurtenis het gevolg van eigen gebrek. Andere van buiten komende schadeoorzaken

-Vandalisme

-Overstroming, regen, sneeuw en smeltwater

storm en hagelschade is gedekt als dit op het polisblad is aangegeven.

Vergoeding van de schade

  • Is de caravan gestolen? Dan vergoedt de maatschappij de waarde zoals die staat aangegeven op het polisblad onder Waardegarantie.
  • Is de caravan beschadigd en laat je de schade niet repareren dan vergoedt de maatschappij 50% van het schadebedrag.
  • Schade aan aan- en bijbouw is altijd op basis van dagwaarde

Is een alternatieve of gedeeltelijke reparatie mogelijk?

Vallen de reparatiekosten lager uit door een alternatieve reparatiemethode of een gedeeltelijke reparatie? Dan is dit de basis van de schadevergoeding. Het moet dan wel een technisch verantwoorde reparatie zijn en de functionaliteit van de caravan mag niet worden aangetast. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Een zijwand wordt gedeeltelijk vervangen, waarbij een extra sierlijst aan beide zijden van uw caravan geplaatst wordt.
  • Er wordt een serviceluik aangebracht, als de onderste beplating beschadigd is.

Is de caravan total loss?

Kan de caravan niet meer gerepareerd worden? Dan vergoedt de maatschappij de waarde zoals die staat aangegeven op de polis onder Waardegarantie, min de waarde van de restanten.

Vergoeding van kosten

Heb je kosten gemaakt om een direct dreigende schade te voorkomen of te verminderen? Dan vergoedt de verzekeraar deze kosten. Dit geldt alleen als die schade onder deze verzekering valt.
Bij een verzekerde gebeurtenis zijn ook de noodzakelijke kosten gedekt voor:

  • bewaking en vervoer van de verzekerde caravan naar de dichtstbijzijnde reparateur die de schade kan repareren. Dit geldt ook voor de eventueel meeverzekerde inboedel en voortent;
  • berging en opruiming van de caravan. Dit geldt ook voor de eventueel meeverzekerde inboedel en voortent.

Eigen risico

Voor deze dekking geldt een eigen risico. Standaard is het eigen risico € 75,- per gebeurtenis als je naar een geselecteerde reparateur gaat.
Bij hagelschade is er een extra eigen risico van € 75,- Dit vervalt als de caravan een hagelbestendig dak heeft.