Voor de beste service en een lage premie ga je naar de CaravanVerzekering.nl

Welkom op de website voor het regelen van je caravanverzekering. De website waar je snel, eenvoudig en voordelig informatie kan vinden over het afsluiten van een verzekering voor je caravan.

De CaravanVerzekering zorgt ervoor dat je zonder zorgen kan genieten van je vakantie. Weten dat alles goed is geregeld en dat je bij schade direct wordt geholpen, is enorm belangrijk. Veenstra & de Jong Assurantiën beschikt over een uitgebreide expertise in het verzekeren van caravans. Wij heten jou dan ook van harte welkom bij de CaravanVerzekering!

Voordelen:

  • 1,3, of 5 jaar waardegarantie
  • prima pechhulp service
  • premie daalt met waarde mee

Bereken premie caravan

Met trots bieden wij je de vernieuwde caravanverzekering aan. Deze verzekering voldoet aan de eisen die je stelt aan een goede verzekering van je caravan. De vernieuwde caravanverzekering is op maat samen te stellen waarbij vrijheid voorop staat. Je betaalt alleen premie voor de dekkingen die je echt nodig vindt. Het berekenen van de premie en het afsluiten van deze verzekering is in een paar tellen geregeld.

Afsluiten caravanverzekering